• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Siemiatyczach
    KRS 0000144620

Misja
Dalszy rozwój opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi, młodzieżą na terenie miasta. Prowadzenie hipoterapii dla dzieci niepełnosprawnych od 2 lat.

Prowadzone działania
Wspomaganie pracy w szkole specjalnej, organizacja imprez kulturalnych, wyszukiwanie sponsorów, doradztwo prawne dotyczące spraw niepełnosprawnych, integracja ze środowiskiem.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.