• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Lions Club "Jantar"
    KRS 0000144719

Misja:
a) Kreowanie i umacnianie wśród ludzi poczucia więzi i porozumienia,
b) Promowanie wśród społeczeństwa zasad demokracji i właściwej postawy obywatelskiej,
c) Aktywny udział w tworzeniu dóbr kulturalnych i socjalnych swojego środowiska,
d) Podejmowanie różnego rodzaju działań charytatywnych na rzecz osób niesprawnych, sierot i potrzebujących,
e) Zachęcanie ludzi dobrej woli do współpracy w celu społecznego służenia ich środowisku oraz wzajemnej pomocy,
f) Popieranie efektywności i promowanie wysokich etycznych norm i wzorców w działalności gospodarczej, wykonywaniu zawodu, służbie publicznej i przedsięwzięciach prywatnych członków Klubu,
g) Prowadzenie działalności i kształtowanie świadomości społecznej na rzecz poprawy stanu naturalnego środowiska i zapobieganiu jego degradacji,
h) Tworzenie forum dla członków Klubu do swobodnej dyskusji we wszystkich sprawach publicznych,
i) Łączenie członków Klubu więzami przyjaźni, koleżeństwa i wzajemnego zrozumienia,
j) Czerpanie satysfakcji i przyjemności ze spotkań we własnym gronie.

Prowadzone działania:
2006r. - kupno samochodu dla Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum Dziecięce w Szczecinie.
2007r. - budowa Pracowni Mammografii Centrum Diagnostyki i Terapii Chorób Nowotworowych w Szczecinie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.