• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Dla Dobra Dziecka"
    KRS 0000144775

Misją Fundacji "dla dobra dziecka" jest zapewnienie dzieciom i młodzieży pełnego fizycznego i psychicznego rozwoju oraz kształtowanie ich społecznych, obywatelskich i demokratycznych postaw. Wszelkie działania ukierunkowane są na wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z różnych środowisk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci spędzających swoje dzieciństwo w domach dziecka.

Wsparcie Fundacji skierowane jest także do młodzieży szczególnie uzdolnionej w dziedzinie literackiej, plastycznej i fotograficznej, która współtworzy młodzieżowe czasopismo "Głos młodzieży" i na jego łamach ma szansę na swobodną prezentację swoich poglądów.

Fundacja "ddd" dzieli się polskimi doświadczeniami w zakresie upowszechniania idei demokracji, swobód obywatelskich i wolności słowa z organizacjami i instytucjami z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, zapraszając do współpracy przy współtworzeniu czasopisma.

Misję swą Fundacja "ddd" realizuje dzięki zaangażowaniu swoich członków oraz osób i organizacji wspierających.

Prowadzone działania:
Wydawanie miesięcznika "Głos Młodzieży" (od lutego 2005 - "Pretext") w nakładzie 15.000 egzemplarzy, skierowanego do młodzieży ponadgimnazjalnej, nauczycieli i rodziców, współredagowanego przez młodzież, dystrybuowanego głównie na terenie Polski oraz Rosji (kilknaście egzemplarzy).
Prowadzenie programu szkolnej przedsiębiorczości, rozpoczętego kampanią w szkołach ponadgimnazjalnych pod nazwą "Moja pierwsza własna praca" oraz organizacja Spółdzielni Młodzieży Szkolnej - młodzież ponadgimnazjalna na terenie Polski - 1000 osób.
Ogólnopolski turniej 5-osobowych drużyn unihokeja dla dzieci z upośledzeniem umysłowym i niedosłyszących - 120 dzieci.
Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na rzecz mazowieckich domów dziecka (książki do szkoły, urządzenie kuchni, żywność, odzież)oraz rodzin ubogich.Opieka nad niepełnymi wielodzietnymi rodzinami.
W dniu 29 grudnia 2004r. Fundacja podpisała 3 umowy z Ministrem Gospodarki i Pracy na dofinansowanie następujących projektów, które będą realizowane przez Fundację w okresie luty - maj 2005:
1. "Promocja i rozwój spółdzielczej formy gospodarowania wśród młodzieży"
2. "Promocja i rozwój spółdzielczej formy gospodarowania wśród młodzieży. Szkolenie i doradztwo (woj… mazowieckie)" - szkolenie Jachranka k/Warszawy 18-20.03.2005
3. "Promocja i rozwój spółdzielczej formy gospodarowania wśród młodzieży. Szkolenie i doradztwo (woj… pomorskie)" - szkolenie Gdańsk - Orunia 4-6.03.2005
Elementy uzupełniające szkolenia i konsultacje: Podręcznik "Spółdzielcza forma gospodarkowania młodzieży - Krok po kroku", płyta CD zawierająca podręcznik oraz materiały szkoleniowe.
Punkty konsultacyjne dotyczące powyzszych projektów rozpoczną aktywną działaność w siedzibie Fundacji oraz u partnera w Gdańsku od marca 2005.
Prace przygotowawcze do otwarcia świetlicy socjo-terapeutycznej.
Rozpoczęcie prac projektowych związanych z wybudowaniem, na podarowanej przez osobę fizyczną działce,ośrodka leczenia zaburzen psycho-somatycznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.