• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej
    KRS 0000144784

Misja:
Działalność naukowa, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności i pomocy społecznej prowadzona na rzecz współpracy, porozumienia i solidarności narodów Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji oraz innych krajów.

Prowadzone działania:
Szkolenia dla organizacji z krajów postsowieckich w zakresie składu komputerowego "Technika Wolnego Słowa" - 13 edycji (1992 - 2013).
Staże dla dziennikarzy "Niezależne media" (1996 - 2013).
Projekt "Rozwój sieci kontaktów transgranicznych Rosja - Polska" dla działaczy organizacji pozarządowych z Rosji (2004 - 2005)
Program "Bez korupcji. Społeczna kontrola władz lokalnych" dla działaczy organizacji pozarządowych, dziennikarzy i przedstawicieli władz lokalnych z Mołdowy, Armenii i Gruzji (2004 - 2007).
Szkolenia dla organizacji z krajów Centralnej Azji "Wsparcie niezależnych wydawnictw w Azji Centralnej" (2002 - 2012).
Wizyty studyjne dla studentów z Białorusi, Rosji i Ukrainy w ramach programu "Study Tours to Poland" (2004 - 2013).
Program samorządowy dla przedstawicieli władz lokalnych, mediów i organizacji pozarządowych z Obwodu Kaliningradzkiego "Partnerstwo Lokalne.
Prezentacja Doświadczeń" (2003).
Festiwal Teatralny "Bez granic" w Cieszynie.
Polsko - Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej na Ziemi Kłodzkiej, Nachodzkiej i Broumowskiej (w 2009 r. odbyła się XX edycja).
Seminaria na temat sytuacji w krajach postsowieckich (2003-).
W 2006 Fundacja organizowała obchody XXV-lecia powstania Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej. Z tej okazji na początku października we Wrocławiu odbyła się konferencja "Szlak do Wolności. XXV lat Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej" oraz liczne koncerty. Zorganizowano również liczne mniejsze imprezy upamiętniające tę rocznicę.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.