• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Amici Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo
    KRS 0000144901

Misja
Utworzenie integracyjnej szkoły podstawowej i gimnazjalnej.
Współtworzenie hipoterapii.
Utworzenie ośrodka pomocy psychoterapeutycznej dla rodziców dzieci niepełnosprawnych (grupa wsparcia).
Pomoc terapeutyczna (tworzenie programów usprawniania), konsultacyjna (lekarzy specjalistów, pedagogów).

Prowadzone działania
Współprowadzenie Ośrodka Patronackiego Polskiego Towarzystwa Hipoterapii "ARABER" - odbiorcy to wszystkie dzieci - niezależnie od przynależności i zamieszkania.
Tworzenie grupy psychoterapeutycznej dla rodziców dzieci niepełnosprawnych ruchowo - w trakcie tworzenia.
Utworzenie integracyjnej szkoły podstawowej i gimnazjalnej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.