• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
    KRS 0000144989

Podstawowymi celami Stowarzyszenia są:
1. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej.
2. Kultywowanie bogatych tradycji - dziedzictwa kulturowego Świątnik Górnych i zachowanie tych wartości dla przyszłych pokoleń, ochrona dóbr kultury i tradycji.
3. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Prowadzone działania:
1. Odnowa zabytkowych XIX-wiecznych nagrobków na świątnickim cmentarzu parafialnym.
2. Odnowa - restauracja zabytkowych kapliczek i figur przydrożnych.
3. Utworzenie, wspólnie z samorządem MUZEUM ŚWIĄTNICKIEGO dla ochrony i zachowania bogatych i unikalnych eksponatów - wyrobów rzemieślników świątnickich - elementów zbroi, kowalstwa artystycznego, zabytkowych kłódek, zamków i innych.
4. Działania na rzecz środowiska - wieczory wspomnień, "żywe" lekcje historii dla młodzieży, udział w wydawaniu lokalnej gazetki "Wieści Gminne".
5. Współpraca z władzami samorządowymi w zakresie rozwoju kulturalnego, społecznego, gospodarczego miasta.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.