• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Dogtor
    KRS 0000145034

Celem Fundacji jest:
-wspomaganie rozwoju, zmniejszenie dysfunkcji i poprawa komfortu życia odbiorców działań Fundacji w zakresie zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego;
-propagowanie aktualnej wiedzy i dobrych praktyk w zakresie dogoterapii i innych metod pracy z udziałem zwierząt;
- popieranie wprowadzania zwierząt w celach terapeutycznych do placówek służby zdrowia, ośrodków rehabilitacyjnych, ośrodków wychowawczych, ośrodków odwykowych, hospicjów i wszelkich innych placówek, gdzie wskazane byłoby prowadzenie terapii kontaktowej z udziałem zwierząt;
- propagowanie i prowadzenie działalności służącej ochronie zwierząt i poprawie relacji człowiek – zwierzę, a w szczególności w zakresie kształtowania humanitarnego stosunku do zwierząt;
- prowadzenie prac badawczych dotyczących przebiegu i wpływu dogoterapii na jej uczestników;
- stworzenie standardów pracy dogoterapeutycznej w zgodzie z najnowszą wiedzą i najlepiej pojętym interesem wszystkich jej uczestników
- prowadzenie działań terapeutycznych z udziałem zwierząt;
- zbieranie wiedzy naukowej i doświadczeń, które pozwolą na efektywne wykorzystanie udziału zwierząt w szeroko pojętej terapii;
- szkolenie psów, w szczególności do dogoterapii;
- prowadzenie zajęć edukacyjnych i pokazów w placówkach mających na celu naukę obcowania ze zwierzętami oraz integrację;
- działania mające na celu integrację osób niepełnosprawnych;
- działalność szkoleniowa;
-selekcja, szkolenie i egzaminowanie psów w zakresie predyspozycji do dogoterapii.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.