• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy Weteranom Ludowego Wojska Polskiego
    KRS 0000145140

Misja
Głównym celem jest wspieranie potrzebujących pomocy, pozostających w trudnych warunkach bytowych i mających kłopoty zdrowotne oraz integracja poprzednio pełniących służbę w Wojsku Polskim.

Prowadzone działania
Udzielanie pomocy finansowej poprzednio pełniącym służbę wojskową i ich rodzinom, pozostającym w trudnych warunkach bytowych i zdrowotnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.