• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Instytut Artes Liberales
    KRS 0000145371

Misja
-wspieranie rozwoju nowych, w tym eksperymentalnych metod edukacyjnych, szczególnie w dziedzinach "humanistyki niestosowanej"
-przyczynianie się do tworzenia i rozwoju działających w tym zakresie jednostek naukowo-badawczych i edukacyjnych, w szczególności Uniwersytetu Warszawskiego,
-wspieranie poznawania i zachowywania dziedzictwa śródziemnomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji helleńskiej i łacińskiej w Europie Środkowej i Wschodniej

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.