• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Otwarte Serca w Grudziądzu
    KRS 0000145387

Misja
Celem Stowarzyszenia jest pomoc najbardziej potrzebującym oraz zorganizowanie ludziom niepełnosprawnym fizycznie i umysłowo bardzo szeroko pojętej rehabilitacji.

Prowadzone działania
Zorganizowanie Centrum Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym, w skład którego wchodziły by między innymi:
a) Centrum Informacji,
b) Sklep-Komis ”Wszystko dla inwalidy”,
c) Warsztaty terapii zajęciowej.
Stowarzyszenie będzie szukało ludzi dobrej woli, apelowało i zachęcało do likwidowania barier architektonicznych i społecznych.
Wzajemna pomoc i współpraca ze wszystkimi
organizacjami społecznymi i Urzędami Państwowymi. Prowadzenie działalności publicystycznej, wydawniczej i propagandowej.
Organizowanie imprez, obozów i wycieczek.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.