• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II przy parafii N.M.P. Różańcowej z siedzibą w Zgierzu
    KRS 0000145412

Prowadzone działania


STOWARZYSZENIE HOSPICJUM IM. JANA PAWŁA II W ZGIERZU

sprawuje bezpłatną opiekę nad chorymi przebywającymi w domu, a znajdującymi się w terminalnym okresie choroby nowotworowej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.