• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień "Nadzieja"
    KRS 0000145482

Głównym celem i zadaniem Fundacji jest pomoc dzieciom i młodzieży uzależnionej od alkoholu i narkotyków.

Obecnie Fundacja "Nadzieja" prowadzi następujące placówki terapeutyczno-wychowawczo-opiekuńcze oraz działania profilaktyczne:
- Katolicki Ośrodek Wychowania i Resocjalizacji Młodzieży,
- Hostel postterapeutyczny,
- Katolicki Telefon Zaufania,
- Prowadzenie grup i porad w Punkcie Konsultacyjnym,
- Szkolenia i prelekcje dla młodzieży, nauczycieli, pedagogów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.