• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Wołomińska Fundacja na rzecz Zapobiegania Ślepocie
    KRS 0000145498

Misja
Celem działania ogganizacji jest wspieranie instytucji poprzez gromadzenie funduszy w celu zakupu okulistycznej aparatury medycznej, poprawę sytuacji ludzi zagrożonych ślepotą.

Prowadzone działania
Aktualnie fundacja zbiera środki pieniężne na współudział w zakupie lasera okulistycznego do nowoczesnego leczenia chorych m.in. z powikłaniami cukrzycowymi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.