• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego
    KRS 0000145687

Misja
Popularyzowanie zachowań prozdrowotnych. Szerzenie oświaty zdrowotnej. Inspirowanie działalności naukowo - badawczej. Podnoszenie kwalifikacji członków Towarzystwa. Opracowanie programów kształcenia pracowników systemu ochrony i promocji zdrowia. Integrowanie środowisk realizujących zadania ochrony i promocji zdrowia.

Prowadzone działania
Formowanie oddziałów Towarzystwa. Prowadzenie działalności wydawniczej: przygotowanie podręcznika - monografii "Zdrowie Publiczne, Podstawy i metody". Organizowanie seminarium naukowego nt. "Zdrowie publiczne wczoraj, dziś i jutro - w Polsce i innych krajach".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.