• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim
    KRS 0000145890

Z inicjatywy TPD powstał w naszym mieście Warsztat Terapii Zajęciowej, który jest odpowiedzią na niezaspokojone potrzeby osób niepełnosprawnych. Uczestnikami WTZ jest młodzież i dorośli posiadający różne schorzenia. Celem działalności WTZ jest niesienie pomocy osobom dotkniętym niepełnosprawnością, zmierzającej do tego, by przygotować ich do samodzielnego życia. WTZ realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej mającej na celu ogólny rozwój i poprawę sprawności każdego uczestnika, niezbędny do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku. Celem działalności rewalidacyjnej prowadzonej w WTZ jest: ogólne usprawnianie, rozwijanie umiejętności wykonywania czynności dnia codziennego oraz zaradności osobistej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.