• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Kochajmy Zabytki"
    KRS 0000146253

Jako instytucja pożytku publicznego, Fundacja "Kochajmy Zabytki" jest inicjatorem, projektodawcą i koordynatorem Akcji "Zabytki Dzieciom". We współpracy, przy poparciu i dzięki pomocy m.in. Fundacji Darka Michalczewskiego Równe Szanse, Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej Porozumienie Bez Barier oraz wiodących w kraju podmiotów publicznych i gospodarczych, niezagospodarowane, często zdewastowane, opuszczone i szpecące otoczenie zabytkowe budynki, adoptujemy na infrastrukturę rehabilitacji, sportu, rekreacji i kulturo- terapii dla dzieci oraz spójne z nimi pozostałe cele statutowe. Symbioza ta spełnia marzenia o nowym życiu tak pięknych, polskich dzieł architektury, jak i potrzebujących wiary w Ich talenty dzieci chorych i pochodzących z dysfunkcyjnych rodzin i środowisk. Wszystkie zajęcia terapeutyczne prowadzone przez naszą Fundację prowadzone są w systemie non- profit, bez jakichkolwiek opłat i kosztów ze strony dzieci i rodziców. Dzieci są przyjmowane na zajęcia plastyczne, teatralne,, taneczne, informatyczne, lingwistyczne, sportowe i rekreacyjne bez skierowań, zaświadczeń o niepełnosprawności, ubezpieczeniach, sytuacji finansowej i rodzinnej.

Ideą akcji jest odnalezienie potencjału drzemiącego w obiektach zabytkowych a jednocześnie i przede wszystkim odnalezienie talentów, uzdolnień, inklinacji w dzieciach, które trafiają pod naszą opiekę. Nie badamy dziecka pod kątem tego, co jest z nim" nie tak", lecz wręcz przeciwnie szukamy tego, co w nim najcenniejsze i wyjątkowe.


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.