• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polish Kyokushinkai Tezuka Group
    KRS 0000146574

Misja:
Popularyzacja kultury fizycznej i sportu.
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
Upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej.
Propagowanie zdrowego stylu zdrowia.
Prowadzenie konkursów, szkoleń, obozów, pokazów, seminariów, rankingów i konkursów.
Opracowywanie i wdrażanie planów rozwoju Polish Kyokushinkai Tezuka Group.

Uczestniczenie w zawodach oraz imprezach sportowych, szkoleniowych i rekreacyjnych w kraju oraz zagranicą.
Organizowanie zawodów i imprez sportowych oraz rekreacyjnych i innych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.