• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Zdrowe Dziecko
    KRS 0000146712

Misja
- Podejmowanie działań na rzecz pomocy chorym dzieciom.
- Organizowanie działań oświatowych promujących zdrowie.
- Pomoc służbie zdrowia w zaopatrywaniu w aparaturę i sprzęt medyczny.
- Pomoc w rehabilitacji dzieci mniej sprawnych.
-pomoc dzieciom chorym na cukrzycę

Prowadzone działania
- Pomoc dzieciom chorym na cukrzycę w zakupie pomp insulinowych (7 dzieci).
- Pomoc w rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z woj. mazowieckiego i świętokrzyskiego - dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych.
- Dofinansowanie leczenia dzieci z ciężką postacią zapalenia stawów (3 dzieci).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.