• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Dać Szansę" w Wadowicach
    KRS 0000146813

Misja
Cel: prowadzenie działalności na rzecz dzieci upośledzonych umysłowo, z zaburzeniami w sferze psychiki oraz niepełnosprawnych ruchowo.

Prowadzone działania
1. Prowadzenie świetlicy dla dzieci niepełnosprawnych.
2. Organizowanie imprez kulturalnych, promowanie osiągnięć kulturalnych w gminie Wadowice.
3. Utworzenie panelu informacyjno-doradczego dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów z terenu powiatu wadowickiego.
W ramach naszej działalności prowadzimy zajęcia dydaktyczno-rekreacyjne (grupowe, logopedyczne i rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.