• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rozwoju Macierzysza
    KRS 0000147545

Misja:
Stworzenie miejsca przyjaznego dzieciom i ich rodzinom.
Utrzymanie budynku i terenu po byłej szkole podstawowej w Macierzyszu, jako miejsca użyteczności publicznej i centrum lokalnej aktywności społecznej i kulturalnej.

Prowadzone działania:
Prowadzimy Przedszkole Akademia pod Modrzewiem.
Nasze Przedszkole jest miejscem magicznym. To miejsce, które powstało siłą woli ludzi, dla których dzieci są największym skarbem. To miejsce które razem współtworzymy. To miejsce, które ciągle się zmienia, ponieważ pragniemy aby było coraz piękniejsze, kolorowe i ciekawsze. Akademia Pod Modrzewiem to pierwsze przedszkole prowadzone przez stowarzyszenie
w naszej gminie, jak i w powiecie Warszawskim Zachodnim.
To przedszkole, które powstało z niczego, dzięki otwartym sercom, przychylności ludzi i pracy społecznej członków
Stowarzyszenia Rozwoju Macierzysza.
Stowarzyszenie Rozwoju Macierzysza stworzyło ponad 10 miejsc pracy. Pracy w której każdy pracownik jest bardzo ważny, gdzie panuje rodzinna atmosfera i istnieje możliwość samorealizacji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.