• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Chorych na Schizofrenię Ich Rodzin i Przyjaciół
    KRS 0000147688

Prowadzone działania:
Pomoc osobom chorym psychicznie i ich rodzinom.
Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz osób chorych na schizofrenię oraz inne choroby psychiczne. Swoją opieką stowarzyszenie obejmuje osoby chore oraz ich rodziny.
Popularyzacja w społeczeństwie wiedzy o schizofrenii i innych chorobach psychicznych, kształtowanie właściwych relacji w stosunkach między chorymi psychicznie, ich rodzinami a społeczeństwem; organizacja spotkań opiekunów osób chorych na schizofrenię i inne choroby psychiczne w celu doświadczeń w walce z chorobą.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.