• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stołeczne Centrum Kultury i Sportu "Hals"
    KRS 0000148400

Misja
Stworzenie studentom i młodzieży szkolnej warunków dla ich rozwoju twórczych osobowości.
Stworzenie miejsca spotkań i konfrontacji postaw twórczych środowiska studenckiego i młodzieżowego.
Propagowanie w społeczeństwie najbardziej wartościowych dokonań studenckiego i młodzieżowego ruchu kulturalnego i artystycznego.

Prowadzone działania
-Organizowanie co roku Festiwalu Szantowego w Warszawie;
-organizowanie imprez rekreacyjnych w miejscach mało znanych (np. Marysin Wawerski, Cypel Czerniakowski);
-zaangażowanie gimnazjów i klubów młodzieżowych do rywalizacji w imprezach kulturalnych oraz programów związanych z integracją europejską;
-szkolenie wolontariuszy i liderów grup/organizacji młodzieżowych w celu wykształcenia w nich umiejętności pozwalających na sprawne i efektywne działanie i współpracę.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.