• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Latająca Akademia Elżbiety Małanicz-Onoszko"
    KRS 0000148721

Misja
Naszym najważniejszym zadaniem na przyszłość jest rozpowszechnienie metody pracy Elżbiety Małanicz-Onoszko w szerokich kręgach terapeutów, wychowawców i rodziców. Wszędzie tam, gdzie istnieje zapotrzebowanie na kontakt dziecka z muzyką i w sytuacjach, które wskazują na jego pozytywny efekt. Pragniemy dotrzeć do absolwentów szkół pedagogicznych i muzycznych, zainteresowanych pracą z dziećmi i jednocześnie poszukujących nowych wyzwań. Zapotrzebowanie ze strony rodziców i ich dzieci jest ogromne, brak jedynie zorganizowanej infrastruktury i przede wszystkim kadry pedagogicznej, aby wyjść temu zapotrzebowaniu naprzeciw. Planujemy zatem prowadzenie szkoleń seminaryjnych na terenie kraju oraz wydanie materiału podręcznikowego o charakterze multimedialnym (książka + CD ROM), stanowiącego teoretyczne zaplecze tych szkoleń. Upowszechnienie naszych działań i łatwiejsza do nich dostępność są naszymi priorytetami na najbliższe lata.

Prowadzone działania
Muzykoterapia dla dzieci autystycznych, dzieci z zespołem Down"a, po porażeniu mózgowym i słabowidzących. Fundacja edukuje muzycznie i integruje z dziećmi zdrowymi.

Fundacja „Latająca Akademia Elżbiety Małanicz-Onoszko” od początku miała za cel wspieranie rozwoju dzieci poprzez kontakt z muzyką. Zarówno dzieci w pełni zdrowe jak i te z rozmaitymi ograniczeniam, od dysleksji i legastenii aż po autyzm, porażenie mózgowe i zespół Downa, w „Latającej Akademii” mają szansę integracji i pokonania barier obcując z instrumentem i ucząc się wyrażania i komunikacji poprzez dźwięki. Dla niektórych z nich właśnie muzyka stanowiła drogę do nawiązania kontaktu z otoczeniem i najbliższymi.

Trafiają do nas rodzice, którzy próbowali już niemal wszystkiego, po doświadczeniach szkół specjalnych i integracyjnych. Muzyka i sposób jej przekazywania dzieciom przez Panią Elę otwierają drzwi, które wydawały się być dla nich zamknięte na zawsze. Opisy konkretnych przypadków znajdziecie Państwo w rozdziale Ludzie o nas .

Istotną formą działalności „Latającej Akademii” jest organizacja koncertów integracyjnych, odbywających się w grudniu przed Świętami Bożego Narodzenia oraz w pierwszych dniach czerwca, z okazji Dnia Dziecka. Koncerty te mają już swoją wieloletnią tradycję, sięgającą przełomu lat 1970/80, kiedy to „Latająca Akademia” nie była jeszcze fundacją a metody nauczania początkowego muzyki stosowane przez Elżbietę Małanicz-Onoszko były bezprecedensowo nowatorskie na skalę całego kraju. Zabawa, spektakl czy happening stanowiły z czasem nieodzowną część tych imprez i do dziś wspominane są przez ich uczestników, dziś nierzadko wysyłających swe najmłodsze pociechy na lekcje muzyki do... Pani Eli - już w drugiej generacji. Te wspólne występy dzieci z różnymi uzdolnieniami i predyspozycjami bądź barierami są istotną częścią filozofii naszej Fundacji, mianowicie traktowania wszystkich dzieci na równi z innymi, dawania im równych szans i tworzenia socjalnej wrażliwości na odmienność i różnorodność. Więcej na temat naszych koncertów w dziale

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.