• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Przyszłość dla Dzieci"
    KRS 0000148747

Celem Fundacji jest szeroko pojęte niesienie pomocy dzieciom, które wymagają leczenia i rehabilitacji, a nie stać na to ich rodziców i opiekunów.
Poza tym pomoc dzieciom i młodzieży z domów dziecka i placówek opiekuńczych w kwestiach zdrowotnych, jak i organizacji dla nich wypoczynku.
Ponadto pomoc materialna dla dzieci z rodzin ubogich oraz pomoc materialna dla dzieci, które wskutek zdarzeń losowych znalazły się w krytycznej sytuacji finansowej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.