• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja imienia Doktor Magdaleny Bartos
    KRS 0000149030

Misja:
1. Stypendia dla studentów Wydziałów Lekarskich Akademii Medycznej - studentów z biednych rodzin.
2. Zakup sprzętu medycznego dla hospicjów, domów opieki i innych placówek medycznych.
3. Wspieranie badań naukowych z chirurgii - zakup materiałów do badań.

Prowadzone działania:
1. Zakup sprzętu medycznego dla hospicjów i domów pomocy: materace antyodleżynowe, koncentratory tlenu, sprzęt rehabilitacyjny.
2. Zakup materiałów do badań naukowych z chirurgii i dziedzin pokrewnych.
3. Sprzęt medyczny dla stowarzyszeń osób niepełnosprawnych.
4. Stypendia dla studentów AM (wydziały lekarskie) z biednych rodzin.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.