• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy Służbie Zdrowia
    KRS 0000149252

Fundacja:
- gromadzi środki finansowe
- dokonuje zakupu brakującej służbie zdrowia aparatury medycznej i przekazuje ją nieodpłatnie do użytkowania publicznym placówkom służby zdrowia
- propaguje zdrowy styl życia.
Członkowie Fundacji pracują społecznie, nie uzyskują wynagrodzenia ani jakichkolwiek innych korzyści materialnych z działalności w Fundacji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.