• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Tęczowy Dom"
    KRS 0000149736

Misja
Pomoc osobom niepełnosprawnym, poprzez organizowanie i prowadzenie domów stałego pobytu oraz środków opiekuńczo-rehabilitacyjnych, leczniczo-rehabilitacyjnych, placówek edukacyjnych i terapeutycznych.
Integrowanie osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych.
Propagowanie wiedzy o istocie i uwarunkowaniach niepełnosprawności.
Działalność charytatywna na rzecz osób niewidomych i słabowidzących ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz ich rodzin.

Prowadzone działania
Fundacja koncentruje aktualne działania na programie powstania ośrodka wsparcia z możliwością pobytu całodobowego w podwarszawskiej miejscowości Milanówek.
Odbiorcami tych działań będzie młodzież i osoby dorosłe niewidome i słabowidzące ze złożonymi niepełnosprawnościami, którzy nigdy nie będą funkcjonować samodzielnie jak również nigdy nie podejmą pracy zawodowej. Fundacja tworzy i będzie realizować swój program z myślą o specjalnej grupie beneficjentów - niewidomej młodzieży obarczonej dodatkową niepełnosprawnością, która po ukończeniu 25lat nie może przebywać w ośrodkach szkolno-rehabilitacyjnych jak również nie chce i nie może być pozbawiona kontaktów z otoczeniem, rehabilitacji i godnych warunków życia. Zgłoszenia o potrzebujących napływają do fundacji z różnych miejscowości w Polsce.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.