• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Ziębic "Ducatus"
    KRS 0000149786

Misja
Wspieranie rozwoju miasta i gminy Ziębice ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju infrastruktury turystycznej.
Propagowanie dziejów i walorów krajoznawczych ziemi ziębickiej.
Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
Propagowanie turystyki na obszarze miasta i gminy Ziębice.
Wspomaganie działalności kulturalnej, naukowej i wydawniczej.
Pomoc społeczna osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
Prowadzone działania
Promocja walorów turystycznych, historycznych i krajoznawczych Ziemi Ziębickiej poprzez udział w piknikach i targach turystycznych.
Troska o turystyczne zagospodarowanie gminy poprzez oznakowanie atrakcji turystycznych i zabytków.
Szerzenie wiedzy o tematyce regionalnej wśród młodzieży poprzez organizację kursów "społecznych przewodników po Ziębicach" dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Zaangażowanie w różne inicjatywy służące promocji i rozwojowi miasta i gminy Ziębice.
Turystyka edukacyjna dla uzdolnionej młodzieży z terenu miasta i gminy Ziębice.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.