• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Dziewczętom Imienia Eleonory Motylowskiej
    KRS 0000149799

Celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy dziewczętom, które pochodzą z ubogich środowisk, z rodzin dotkniętych bezrobociem lub patologią.
Stowarzyszenie poprzez podejmowanie różnych działań stara się umożliwić dziewczętom aktywne budowanie własnej przyszłości.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.