• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania Przez Sztukę InSea
    KRS 0000149896

Celem działania Stowarzyszenia jest współudział w rozwijaniu, upowszechnianiu i pogłębianiu idei wychowania przez sztukę w Polsce. Doskonalenie praktyki edukacyjnej realizowanej w szkole i poza szkołą, podejmowanie działań na rzecz podnoszenia udziału sztuki w procesach edukacyjnych.
Organizowanie spotkań, seminariów, warsztatów w zakresie edukacji przez sztukę, wymiana doświadczeń praktycznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.