• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Naszym Dzieciom"
    KRS 0000150209

Celami Stowarzyszenia są działania na rzecz osób niepełnosprawnych, głównie dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.

Prowadzimy Ośrodek Rehabilitacji "Słoneczko" zapewniający niepełnosprawnym z Brzezin i okolic bezpłatne zabiegi z zakresu fizjoterapii, terapii zajęciowej, masaże, pomoc logopedyczną i pedagogiczną oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej "Blisko Ciebie" dla dorosłych osób niepełnosprawnych.

Inicjujemy działania z zakresu turystyki, krajoznawstwa, wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych. Z zakresu kultury, sztuki, ekologii, ochrony przyrody, upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia.

Prowadzimy działalność charytatywną, rozwijamy wolontariat, działamy na rzecz przełamywania barier i integracji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.