• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży "Tęcza" im. Macieja Kostki w Radlinie
    KRS 0000150274

Misja:
- Po likwidacji szkoły, przejęcie organizacji kulturalno-edukacyjno-oświatowego.
- Pomoc dzieciom, młodzieży i starszym.

Prowadzone działania:
- Świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna (trzy grupy wiekowe).
- Prowadzenie biblioteki.
- Prowadzenie przedszkola niepublicznego w Radlinie.
- Organizacja akcji LATO - wypoczynek.
- Organizacja imprez okolicznościowych - dzieci, młodzież i dorośli.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!







Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.