• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Stypendialna "Dzieło Św. Kingi"
    KRS 0000150277

Misja:
Zbieranie funduszy na stypendia studenckie dla absolwentów Zespołu Szkół im. św. Kingi w Łącku.

Prowadzone działania:
Zbiórka pieniędzy poprzez kontakty indywidualne oraz sprzedaż "cegiełek".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.