• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Szczecińskie Stowarzyszenie "Złoty Wiek"
    KRS 0000150556

Misja:
Aktywizowanie osób niepełnosprawnych, samotnych, w "jesieni życia” w zakresie organizowania czasu wolnego, zdobywania, poszerzania wiedzy, zainteresowań, uprawiania hobby, uprawiania sportu, rekreacji oraz uczestnictwa w rehabilitacji. Prowadzenie działań nakierowanych na pomoc osób bezdomnych somatycznie chorych, przebywających w domach pomocy społecznej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.