• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Pomorska Fundacja Jaś i Małgosia
    KRS 0000150602

Prowadzone działania: udzielanie pomocy dzieciom: ofiarom wypadków komunikacyjnych i innych przestępstw, ze środowisk społecznie i ekonomicznie zaniedbanych, niepełnosprawnym - ofiarom wypadków komunikacyjnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.