• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Międzyszkolny Klub Sportowy "Zryw" Opole
    KRS 0000150628

Celem Klubu jest:
1. Szkolenie sportowe zawodniczek i zawodników.
2. Organizowanie nauki pływania i doskonalenia techniki pływania.
3. Planowanie, organizowanie i prowadzenie przez wykwalifikowanych trenerów i instruktorów, życia sportowego dla mieszkańców miasta Opola i Opolszczyzny.
4. Zapewnienie zawodnikom możliwości udziału w sporcie wyczynowym (objętym systemem współzawodnictwa dzieci i młodzieży oraz seniorów).
5. Kształtowanie wśród członków Klubu wysokich umiejętności sportowych.
6. Organizowanie i integrowanie środowiska do działań na rzecz Klubu.
7. Prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych - w tym umożliwienie im udziału w rywalizacji sportowej.
8. Realizowanie zadań określonych uchwałami władz Klubu.
9. Udział w zawodach sportowych wszystkich szczebli.
10.Doskonalenie umiejętności kadry trenerskiej.
11. Promocja zdrowego stylu życia oraz kultury fizycznej i osobistej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
12. Kształtowanie postaw fair play w sporcie i w życiu wśród zawodniczek i zawodników.
13. Wspieranie zawodniczek i zawodników w rozwoju sportowym.
14. Promocja dobrego wizerunku Klubu, Miasta Opola i Opolszczyzny oraz sponsorów wg odrębnych uzgodnień.
15. Współpraca z zapleczem trenerskim SMS-ów przejmujących wychowanie sportowe zawodników Klubu.
16. Aktywność w życiu sportowym i społecznym Miasta Opola i Opolszczyzny.
17. Prowadzenie dialogu społecznego z władzami samorządowymi rządowymi i innymi organizacjami pozarządowymi na rzecz propagowania zdrowego stylu życia i sportu wyczynowego.
18. Podtrzymanie dobrosąsiedzkich stosunków z klubami sportowymi z Miast i Regionów partnerskich Opola i Opolszczyzny.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.