• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Pruszkowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Victoria"
    KRS 0000151048

Prowadzone działania:
Działania na rzecz osób uzależnionych (od alkoholu i narkotyków) i ich rodzin oraz osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.
Praca z tzw. grupami ryzyka, rehabilitacja osób uzależnionych i ich rodzin w środowisku naturalnym, prowadzenie grup wsparcia dla ludzi przed i po leczeniu odwykowym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.