• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Twierdzy Modlin
    KRS 0000151136

Misja
Popularyzacja historii i tradycji oręża polskiego z głównym akcentem na wojnę obronną Polski w 1939 r. oraz rolę Twierdzy Modlin i jej obrońców w kampanii wrześniowej.
Ochrona zabytków wojskowej architektury obronnej XIX i XX wieku: tworzenie muzeum Twierdzy Modlin.
Organizowanie i oprowadzanie grup wycieczkowych przez członków TPTM - licencjonowanie przewodników PTTK po Twierdzy Modlin oraz na trasach: Modlin - Serock - Pułtusk, Modlin - Zakroczym - Czerwińsk - Wyszogród - Płock.
Tworzenie bazy turystycznej i sportowo-rekreacyjnej w oparciu o rejon Twierdzy.
Działalność gospodarcza z głównym zadaniem pozyskiwania środków finansowych i darczyńców na konserwację obiektów zabytkowych (reduta Napoleona oraz bramy w obwodzie zewnętrznym).
Pomoc ubogim dzieciom.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.