• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Wspólna Radość
    KRS 0000151562

Misja:
Rozwijanie i promowanie inicjatyw, postaw i działań zmierzających do pełnego rozwoju osób niepełnosprawnych, w tym : poprawy ich funkcjonowania w życiu i społeczeństwie; poprawy ich sytuacji w rodzinie; wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do osób niepełnosprawnych; integracja społeczna ze środowiskiem.

Prowadzone działania:
Klub wsparcia osób chorych psychicznie - niepełnosprawni uczą się samodzielności, obcowania ze światem i ludźmi.
"Jesienny Piknik" - impreza integracyjna skierowana do osób niepełnosprawnych i mieszkańców Krakowa.
Bieżąca pomoc dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie.
Wspomaganie DPS w Krakowie w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego,praca wolontarystyczna na rzecz mieszkańców.
Mityngii AA.
Współpraca z innymi organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych (Związek Głuchych, Związek Niewidomych, Monar) w celu jednoczenia działań.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.