• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Pogoda"
    KRS 0000151612

Misja:
Szeroko rozumiana pomoc i wsparcie dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin z wiejskich obszarów Kociewia w zakresie: edukacji, rehabilitacji, terapii zajęciowej, załatwianiu codziennych spraw, poradnictwa oraz wszelkich innych działań potrzebnych w codziennym życiu.

Prowadzone działania:
Organizacja od 2002 r. prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy w Kleszczewie Kościerskim dla 30 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną- obywateli Gminy Zblewo. Zajęcia prowadzą etatowi terapeuci zajęciowi i rehabilitanci w pracowniach: komputerowej, kulinarnej, biżuterii, ogrodniczej, plastycznej, haftu i szycia, stolarskiej, rehabilitacyjnej oraz w kawiarence "Mała czarna". Organizowane są także: turnusy rehabilitacyjne, wycieczki, biwaki, pobyty rekreacyjne, imprezy kulturalne i artystyczne, zawody sportowe oraz imprezy integracyjne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.