• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Duszpasterskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym
    KRS 0000151618

Misja:
- roztaczanie specjalistycznej opieki duchowej nad osobami upośledzonymi umysłowo
- prowadzenie szeroko rozumianej działalności informacyjnej w społeczeństwie
- pomoc w prowadzeniu opieki duszpasterskiej wśród osób upośledzonych umysłowo
- popularyzacja idei integracji osób upośledzonych umysłowo ze społeczeństwem
- udzielanie wszechstronnej pomocy rodzinom osób upośledzonych umysłowo
- organizowanie grup samopomocowych wśród rodzin osób specjalnej troski.

Prowadzone działania:
- upowszechnianie wiedzy o osobie upośledzonej umysłowo
- pomoc w prowadzeniu katechezy osób upośledzonych umysłowo, tak aby objęła ona każdą osobę upośledzoną, której rodzina wyraża takie życzenie
- organizowanie różnych form integracji tak wewnątrz rodzin osób specjalnej troski jaki i ze społeczeństwem poprzez: wycieczki, wypoczynek letni i zimowy, imprezy okolicznościowe dla dzieci i młodzieży
- okresowe spotkania integracyjne środowiska
- rozwijanie form życia religijnego we wspólnotach rodzin specjalnej troski
- wspólnotowe przeżywanie świąt i tradycji katolickich
- współdziałanie z władzami, instytucjami i innymi organizacjami mającymi na celu dobro osoby upośledzonej umysłowo
- organizacja uprawniona jest do otrzymywania darowizn.

Uzyskane w ten sposób środki zostaną wykorzystane na następujące cele: udzielanie wszechstronnej pomocy rodzinom osób upośledzonych umysłowo; ochrona i promocja zdrowia osób niepełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.