• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Głubczycach
    KRS 0000151717

Misja:
Czynny wypoczynek dzieci i młodzieży w czasie Akcji Zimowej i Letniej, rozwijanie zainteresowań kulturowych, popularyzacja turystyki, wychowanie patriotyczne dla młodziezy harcerskiej i nie stowarzyszonej w organizacji.

Prowadzone działania:
Akcja Zimowa 2005 r. - dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Głubczyce i pobliskich miejscowości - zimowisko dochodzące - dziennie ok. 150 osób. Uczestnicy akcji mieli szereg ciekawych propozycji: konkursy plastyczne, indeks sprawności fizycznej, rozgrywki sportowe (piłka nożna, koszykówka, siatkówka, ringo), basen, gry i zabawy świetlicowe, biwaki, rajdy piesze do lasu, zwiad ekologiczny po mieście.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.