• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Przeciwko Leukemii"
    KRS 0000151978

Celem działania Fundacji Przeciwko Leukemii jest ratowanie życia i zdrowia chorym na nowotwory krwi i doprowadzenie do transplantacji szpiku,a także szukanie i dobieranie dawców szpiku, pomaganie klinikom transplantacyjnym.

Prowadzone działania:
1. Rejestr dawców szpiku - osoby indywidualne, kliniki i szpitale.
2. Doradztwo prawne i medyczne (osoby indywidualne).
3. Stowarzyszenie Pacjentów Przed i Po Przeszczepieniu Szpiku.
4. Wydawnictwo broszur i książek o charakterze medycznym, poradniki dla chorych i lekarzy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.