• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Żeglarska "Żagle, Europa, Świat"
    KRS 0000152204

Celem Fundacji jest:
- wspieranie procesów integracyjnych Europy poprzez kreowanie więzi międzyludzkich oraz kultywowanie uniwersalnych wartości związanych z żeglarstwem,
- uczestniczenie w procesie globalizacji świata, poprzez ubogacanie go o pierwiastki humanistyczne obecne w sporcie żeglarskim,
- propagowanie żeglarstwa, w szczególności żeglarstwa morskiego,
- propagowanie tolerancji i akceptacji dla różnorodności ludzi i kultur,
- działalność proekologiczna.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.