• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym "Bądźcie z nami"
    KRS 0000152522

Misja
Pomoc Ośrodkom i Szkołom Specjalnym w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego. Organizowanie pomocy rzeczowej dla placówek opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi. Działania na rzecz integracji dzieci niepełnosprawnych ze środowiskiem poprzez współpracę z ZHP oraz szkołami masowymi.

Prowadzone działania
W ośrodku ZHP organizowanie festynów rekreacyjnych dla dzieci. Coroczne organizowanie Widowiska Artystycznego "Bądźcie z Nami" w teatrze Bagatela, podczas którego występują dzieci niepełnosprawne dla dzieci zdrowych. Organizowanie wystawy i aukcji prac plastycznych młodzieży niepełnosprawnej w hotelu Novotel z udziałem artystów, organizowanie wycieczek krajoznawczych, organizowanie spotkań rodziców z psychologiem i stomatologiem, współpraca ze Specjalistyczną Poradnią Stomatologiczną. Organizowanie okolicznościowych imprez dla dzieci niepełnosprawnych, wyjazdy na hipoterapię.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.