• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Upośledzeniem Umysłowym "Chata z Pomysłami"
    KRS 0000152594

Celem naszej działalności jest pomoc osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom w ich codziennych trudnościach oraz tworzenie takich miejsc i sytuacji, które zbliżają ludzi niezależnie od stopnia sprawności i służą wzajemnemu odkrywaniu. Działanie stowarzyszenia opiera się na przekonaniu, że każda osoba jest niepowtarzalnym darem i ma wiele innym do ofiarowania.

Prowadzone działania:
1. PROWADZENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
W 2004 roku członkowie Stowarzyszenia stworzyli Pracownię Działań Twórczych w Aninie przy ul. Rzeźbiarskiej 46, która od 2008 roku uzyskała status Środowiskowego Domu Samopomocy.
Jest to dom dziennego pobytu, w którym odbywają się zajęcia o charakterze rehabilitacyjnym oraz artystyczno-terapeutycznym.

Jest to miejsce spotkań osób o różnym stopniu sprawności, których łączy ta sama potrzeba tworzenia więzi społecznych i przyjacielskich. Jest to ważne miejsce aktywnego spędzania czasu dla osób z głębszym upośledzeniem.

W ośrodku odbywają się zajęcia:
ceramiczne,
muzyczne i taneczne,
plastyczne,
rękodzielnicze,
biblioterapeutyczne,
kulinarne,
rehabilitacyjne,
psychologiczne,
odlewnictwa artystycznego,
trening umiejętności społecznych,
trening samoobsługi i zaradności życiowej.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.00.

2. PROWADZENIE TEATRU "KLAMRA"
TEATR KLAMRA to teatr alternatywny wpisujący się w krąg „teatru dla życia”. Istnieje od 1998 roku. Działa w ramach Stowarzyszenia „Chata z pomysłami” w Aninie. Aktorami Klamry są osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Animatorkami teatru są absolwentki Wydziału Wiedzy o Teatrze. Od trzech lat próby do spektakli prowadzą Nela i Daniel Brzezińscy (aktorzy Teatru Węgajty), którzy przygotowali trzy ostatnie spektakle: “Cienie”, “Historie dzieciństwa” oraz “Sen”. Od momentu spotkania z Teatrem Węgajty Klamra rozpoczęła tradycję corocznego chodzenia z kolędą do rożnych miejsc, środowisk i do zaprzyjażnionych domów. Bo KLAMRA to przede wszystkim grupa przyjaciół, dla której teatr jest dobrym pretekstem do spotkań z innymi.

3. ORGANIZACJA INTEGRACYJNYCH WARSZTATÓW I IMPREZ ARTYSTYCZNYCH

*Niecodzienne Spotkania Codziennych Twórców
Celem imprezy jest spotkanie twórców profesjonalnych i alternatywnych w czasie wspólnych działań i na jednej scenie. Różnią się oni stopniem zaradności w codziennym życiu. Spotykają się niecodziennie, bo zwykle mają osobne przeglądy i festiwale. Tym, co ich łączy, jest radość tworzenia.

Niecodzienne Spotkania obejmują cykliczne warsztatowe działania z udziałem osób niepełnosprawnych, prowadzone przez zaproszonych artystów (aktorów, muzyków, plastyków, filmowców) i kończą się finałowym pokazem pracy, prezentacją spektakli, koncertów, wystaw. W działaniach udział biorą również studenci wydziałów artystycznych, pedagogicznych i animacji kultury.

I edycja Ulica do góry nogami w 2003 r. odbyła się na warszawskiej Pradze Północ.
Kolejne spotkania miały miejsce w sali widowiskowej dawnego kina w Aninie:
2004 Chata do góry nogami
2005 Korzeniami do góry
2006 Ja i Ty do góry nogami
2007 Niecodzienne Dziady i…Baby (Lubelska 30/32)
2008 Niecodzienne Urodziny Teatru Klamra
2009 Święto Światła
Gośćmi Niecodziennych Spotkań byli m.in.:
Trev Hill (Szkocja), Martin Frys (Czechy), Unia Teatr Niemożliwy, Teatr Bronisze, Teatr Wjazdowa, Pracownia PRTON, Teatr Kapkazy, Walny Teatr, Urszula Dudziak, VooVoo, Zespół Integracyjny Bogu, Na Górze, Koraboka, Matragona, Kwartet Jorgi, Czarne Motyle, Tomasz Budzyński, Kapela Brodów, Zespół Jarzębina, Wielbłądy.
Autorkami i organizatorkami projektu Niecodzienne Spotkania są absolwentki wydziału Wiedzy o Teatrze na Akademii Teatralnej w Warszawie, działające w Stowarzyszeniu „Chata z pomysłami".


Muzyka na dobre
Cykl warsztatów muzycznych prowadzanych przez animatorów i muzyków zespołu Yerba Mater m.in. warsztaty z robienia instrumentów ceramicznych. Dotacja: Biuro Teatru i Muzyki m.st. Warszawy

Tworzenie dla życia
Nowy cykl warsztatów twórczych (m.in. lalkarskich) i szkoleń w ramach Pracowni Działań Twórczych w Aninie. Efekty pracy grupy będą prezentowane w czasie otwartych pokazów. Dotacja: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Spotkania młodych przy pracy
Spotkania organizowane wraz z francuską Fundacją „Arki" Jeana Vaniera. W lipcu 2004 roku 70 młodych osób, w tym niepełnosprawnych, z Francji i z Polski wykonało prace remontowe na rzecz Stowarzyszenia. W sali widowiskowej dawnego kina parafialnego w Aninie została powiększona scena.

4. LETNIE WYJAZDY
Co roku osoby związane z „Chatą z pomysłami" - osoby niepełnosprawne, ich rodziny i młodzi przyjaciele wyjeżdżają razem na:
- letni wypoczynek, który jest również czasem wspólnego tworzenia, poznawania nowych miejsc i ludzi. Kolejne miejscowości, w których razem byliśmy to: Zubrzyca, Domaniewice, Nałęczów, Czarna w Bieszczadach, Koniaków.
- wyjazdowe warsztaty twórcze do takich miejsc jak Pracownia Ceramiki Artystycznej w Kapkazach, Teatr Wiejski Węgajty, Bieszczadzka Galeria „Barak", Koniaków, Olsztyn, Głotowo,Tolkmicko.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.