• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Klub Jeździecki Legia Kozielska"
    KRS 0000152850

Misja
Stowarzyszenie jest podmiotem prowadzącym "Klub Jeździecki Legia Kozielska". Ma na celu wspomaganie sekcji jeździeckiej poprzez zbieranie funduszy, propagowanie działalności klubu, aktywne działanie w mediach na rzecz klubu.

Prowadzone działania
"Klub Jeździecki Legia Kozielska" organizuje imprezy sportowe związane z jazdą konną, umożliwia dzieciom i młodzieży uprawianie sportu wyczynowego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.