• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych "Serce Za Uśmiech" przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lubsku
    KRS 0000153163

Misja
Celem stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy we wszystkich dziedzinach życia osobom niepełnosprawnym, w szczególności osobom zagrożonym marginalizacją społeczną oraz ich rodzinom lub prawnym opiekunom.

Prowadzone działania
Prowadzenie działalności rehabilitacyjnej i terapeutycznej, z której korzystają głównie niepełnosprawni uczniowie OSW, nasi absolwenci oraz pozostałe osoby niepełnosprawne z terenu gminy. Organizujemy pomoc lekarską, materialną, prawną we wszystkich dziedzinach życia dla osób niepełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.