• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół "Opus"
    KRS 0000153333

Prowadzone działania:
- Udzielanie pomocy psychiatrycznej i pedagogiczno-prawnej,
- organizowanie współpracy między specjalistami w różnych dziedzinach,
- organizowanie spotkań i wykładów dla rodzin i opiekunów,
- tworzenie programów terapeutycznych,
- organizowanie dokształcania osób zainteresowanych problematyką pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi,
- klub pacjenta.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.