• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach "Szansa Dzieciom"
    KRS 0000153400

Stowarzyszenie jest organizacją charytatywną, której podstawowym celem jest niesienie pomocy dzieciom w wieku szkolnym z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi, w szczególności niepełnosprawnym.

Naszą działalność rozpoczęliśmy w 2003 roku. Od tamtego czasu regularnie prowadzimy uzupełniające zajęcia edukacyjne i rewalidacyjno-terapeutyczne stymulujące rozwój dzieci. Organizujemy wyjazdy na wycieczki krajoznawcze i obozy integracyjne, urządzamy zabawy dla najmłodszych i wiele innych atrakcji, które wspierają rehabilitację naszych podopiecznych.

Współpracujemy z bardzo dobrym skutkiem z dyrekcją oraz nauczycielami i wychowawcami Zespołu Szkół Integracyjnych nr 4 w Kielcach. Dzieci będące pod naszą opieką korzystają z bazy lokalowej Szkoły, w tym z sal rehabilitacyjnych, gimnastycznych oraz z basenu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.